Cậu bé thông minh thách thức cả google

Cậu bé có trí nhớ và sự phản xạ nhanh hơn cả google khi trả lời các câu hỏi

Trong phần thi Thách Thức Việt Nam, cậu bé Phan Nhật Đăng Minh đã có phần thi thực sự xuất sắc khi vượt qua các câu hỏi của chương trình một cách nhanh chóng với sự phản xạ nhanh hơn cả google.

Nhận xét